Gill ton trumps Kohli’s 101 as Bangalore knocked out of IPL

Gill ton trumps Kohli’s 101 as Bangalore knocked out of IPL