12042016Sun
Last update: Sun, 04 Dec 2016 09pm
Home » IT & Computers » Pakistan

Karachi interbank rates

Karachi interbank rates on Monday (March 03, 2014).

=========================================================================================================

Interbank Rate Monday (March 03, 2014)

=========================================================================================================

1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK

=========================================================================================================

ABLN 9.5 10 9.5 10 9.5 10 9.9 10.15 9.9 10.15 9.9 10.4 9.95 10.45

ASPK 9.75 10.25 9.7 10.2 9.75 10.25 9.85 10.1 9.9 10.15 9.95 10.45 9.95 10.45

FALAH 9.8 10.3 9.8 10.3 9.8 10.3 9.9 10.15 9.9 10.15 9.95 10.45 9.95 10.45

FBPK 9.9 10.4 9.9 10.4 9.95 10.45 9.9 10.15 9.9 10.15 9.95 10.45 9.95 10.45

HBPK 9.9 10.4 9.9 10.4 9.9 10.4 9.9 10.15 9.9 10.15 9.9 10.4 9.95 10.45

HMBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JSBL 9.9 10.4 9.8 10.3 9.8 10.3 9.9 10.15 9.9 10.15 9.95 10.45 10 10.5

MCBK 9.8 10.3 9.8 10.3 9.7 10.2 9.8 10.05 9.9 10.15 9.9 10.4 9.9 10.4

NBPK 9.75 10.25 9.8 10.3 9.85 10.35 9.9 10.15 9.95 10.2 9.95 10.45 9.95 10.45

NIPK 9.75 10.25 9.75 10.25 9.75 10.25 9.85 10.1 9.95 10.2 10 10.5 10.1 10.6

SAMBA 9.65 10.15 9.7 10.2 9.7 10.2 9.9 10.15 9.9 10.15 9.9 10.4 9.9 10.4

SCPK 9.9 10.4 9.8 10.3 9.8 10.3 9.85 10.1 9.9 10.15 9.9 10.4 9.95 10.45

SNBK 9.9 10.4 9.75 10.25 9.75 10.25 9.95 10.2 9.97 10.22 9.97 10.47 9.99 10.49

UBPK 9.75 10.25 9.75 10.25 9.8 10.3 9.85 10.1 9.9 10.15 9.9 10.4 9.9 10.4

Avg 9.81 10.31 9.77 10.27 9.78 10.28 9.88 10.13 9.91 10.16 9.93 10.43 9.95 10.45

=========================================================================================================Copyright Reuters, 2014