09302016Fri
Last update: Fri, 30 Sep 2016 06pm
Home » IT & Computers » Pakistan

Karachi interbank rates

Karachi interbank rates on Monday (March 03, 2014).

=========================================================================================================

Interbank Rate Monday (March 03, 2014)

=========================================================================================================

1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK

=========================================================================================================

ABLN 9.5 10 9.5 10 9.5 10 9.9 10.15 9.9 10.15 9.9 10.4 9.95 10.45

ASPK 9.75 10.25 9.7 10.2 9.75 10.25 9.85 10.1 9.9 10.15 9.95 10.45 9.95 10.45

FALAH 9.8 10.3 9.8 10.3 9.8 10.3 9.9 10.15 9.9 10.15 9.95 10.45 9.95 10.45

FBPK 9.9 10.4 9.9 10.4 9.95 10.45 9.9 10.15 9.9 10.15 9.95 10.45 9.95 10.45

HBPK 9.9 10.4 9.9 10.4 9.9 10.4 9.9 10.15 9.9 10.15 9.9 10.4 9.95 10.45

HMBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JSBL 9.9 10.4 9.8 10.3 9.8 10.3 9.9 10.15 9.9 10.15 9.95 10.45 10 10.5

MCBK 9.8 10.3 9.8 10.3 9.7 10.2 9.8 10.05 9.9 10.15 9.9 10.4 9.9 10.4

NBPK 9.75 10.25 9.8 10.3 9.85 10.35 9.9 10.15 9.95 10.2 9.95 10.45 9.95 10.45

NIPK 9.75 10.25 9.75 10.25 9.75 10.25 9.85 10.1 9.95 10.2 10 10.5 10.1 10.6

SAMBA 9.65 10.15 9.7 10.2 9.7 10.2 9.9 10.15 9.9 10.15 9.9 10.4 9.9 10.4

SCPK 9.9 10.4 9.8 10.3 9.8 10.3 9.85 10.1 9.9 10.15 9.9 10.4 9.95 10.45

SNBK 9.9 10.4 9.75 10.25 9.75 10.25 9.95 10.2 9.97 10.22 9.97 10.47 9.99 10.49

UBPK 9.75 10.25 9.75 10.25 9.8 10.3 9.85 10.1 9.9 10.15 9.9 10.4 9.9 10.4

Avg 9.81 10.31 9.77 10.27 9.78 10.28 9.88 10.13 9.91 10.16 9.93 10.43 9.95 10.45

=========================================================================================================Copyright Reuters, 2014